[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »
 خرید پایه بتونی 9/400 طرح H (تاریخ درج: 1397/02/08)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش کشاورزی (تعرفه 3 الف ، 3ب و 3ج) (تاریخ درج: 1397/02/04)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش دیماندی غیر صنعتی (اداری و سایر مصارف بالای 50 کیلووات) (تاریخ درج: 1397/02/04)
 استعلام بها کاهش پیک بار در بخش صنایع بالای 200 کیلو وات  (تاریخ درج: 1397/02/04)
 تجدید توسعه و بهبود زیر ساخت -قدرت مانور (خط دو مداره سه راهی تنگ پیرزال تا کلایه (امانی - پیمانی)) (تاریخ درج: 1397/02/01)
 تجدید توسعه و احداث شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهرستان بویراحمد (امانی -پیمانی) (تاریخ درج: 1397/02/01)
 تجدید توسعه و احداث شهری (ضعف ولتاژ نقاط مختلف شهری دهدشت)امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1397/02/01)
 تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری گچساران - انتهای بلوار بعثت (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/02/01)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی روستایی مسیر دمه سادات و حد فاصل کارخانه سیمان مارگون تا سقاوه شماره طرح 9650116 (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/02/01)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم و سیم روکشدار (تاریخ درج: 1397/01/28)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی (سرآبتاوه - اکبرآباد - نجف آباد) شماره طرح 9650127 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/01/27)
 پشتیبانی سیستمهای کامپیوتری برق استان (تاریخ درج: 1397/01/22)
 اصلاح وبهينه سازي شهري باشت - انتهاي خيابان شفا (تاریخ درج: 1397/01/21)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی (روستاهای جلیل) شماره طرح 955027 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1397/01/18)
 تجدیداستعلام بهاء توسعه و بهبود زیر ساخت –قدرت مانور (خطدو مداره سه راهی تنگ پیرزال تا کلایه) (تاریخ درج: 1397/01/06)
 تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری گچساران - انتهای بلوار بعثت (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1397/01/06)
  اصلاح وبهينه سازي روستایی)روستاي پوله و لعل مينا و سر بيشه و دره (تاریخ درج: 1396/9/21 )
 تجدید استعلام بهاء نصب ، تست و تعویض کنتور عادی و جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه چرام (تاریخ درج: 1396/12/19)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات (روستای سادات و طسوج) (تاریخ درج: 1396/12/19)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری بلوار ارم یاسوج (آقای صداقت) شماره طرح 9650027 (پیمانی) (تاریخ درج: 1396/12/15)
 پشتیبانی سیستمهای کامپیتوری برق استان (تاریخ درج: 1396/12/15)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات حد فاصل روستای بابکان تا خرم راه (تاریخ درج: 1396/12/15)
 استعلام بهاء بهره برداری - تعمیرات و نگهداری خط گرم گچساران (تاریخ درج: 1396/12/14)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ( سرآبتاوه - اکبرآباد - نجف آباد ) شماره طرح 9650127 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1396/12/14)
 تمدید مهلت شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 20 کیلوولت روغنی و خرید 295 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 33 کیلوولت روغنی کیلوولت  (تاریخ درج: 1396/12/14)
 توسعه برقرسانی به مسکن مهر گچساران-سایت دبستانی-عمرانی 96 (تاریخ درج: 1396/12/12)
 مناقصه توسعه شهری ضعف ولتاژ پراکنده شهرستان بویراحمد (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1396/12/07)
 تجدیداستعلام بها توسعه و احداث روستایی گچساران - روستاهای مختلف شماره طرح 961010- (امانی - پیمانی)از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/12/06)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای شهرک الغدیر و چشمه چنار شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/12/06)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای بیلوخر شماره طرح 9450232-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/12/06)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری گچساران انتهای بلوار بعثت (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1396/11/28)
 استعلام بهاء تعویض ، تست ، نصب، (کنتور)، وصول مطالبات و جمع آوری برق های غیر مجاز لنده (تاریخ درج: 1396/11/25)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم ، سیم روکشدار و کابل خود نگهدار (تاریخ درج: 1396/11/23)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- کاهش تلفات کوشک برآفتاب96535-تل زری945078-دستگرد96534(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای گراب دیشموک955058-ایدنک فاز2(955091)-(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای بوای علیا96547-بلوط بنگاه 96542-سرکوه راک 96543(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستای قلعه بمبی لیکک 937048(لیکک) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای نده 940319-روستاهای دنا 940335-بنستان 950334- تنگ رواق 940372(دنا) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- اصلاح شبکه سیم به کابل (گچساران) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 استعلام بهاء توسعه روشنایی معابر سرود جنوبی (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای -سررود شمالی(9650005)-روستای شهنیز(9450245)- هادی آّباد دمچنار(9350231)- (بویراحمد) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای پراکنده روستایی 9650022-روستای دهنو 955026-شهرک ولایت9450293(بویراحمد) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – جنب کمیته امداد – شماره طرح 942030 ( امانی- پیمانی ) ، اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – خیابان اصلی - روبروی کمیته امداد – شماره طرح 952036 ( امانی- پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای سرتنگ توت نده (خزمیان) شماره طرح 960320-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338 -از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید توسعه و احداث نقاط مختلف شهری گچساران  (تاریخ درج: 1396/11/15)
 فروش اجناس اسقاطی (تاریخ درج: 1396/11/14)
 تجدید توسعه و احداث شهری گچساران -نقاط مختلف شهری 961009 (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار یاسوج (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار گچساران (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/11/10)
 استعلم بهاء انجام خدمات مشاوره در زمینه های فتوولتائیک و احداث نیروگاهای خورشیدی و انرزیهای تجدیدپذیر (تاریخ درج: 1396/11/08)
 نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1396/11/07)
 استعلام بهاء تابلو روشنایی معابر با مشخصات پیوست (تاریخ درج: 1396/11/04)
 استعلام بهاء دستمزد اجرای اسکلت ساختمان برق لنده (پی+ستون+سقف) در یک طبقه با نظر و نظارت کارفرما (تاریخ درج: 1396/10/20)
 اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت « ضعف ولتاژ » روستای سرآببیز بیدستان و جعفر آباد – شماره طرح 962021 ( امانی – پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/10/20)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای کوشک و تنگاری دشتروم شماره طرح 9650128(امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/10/16)
 تجدید استعلام بهاء نقاط لیکک (ضعف ولتاژ و تک پایه شهری لیکک) (تاریخ درج: 1396/10/16)
 خرید تعداد 14000 جلد دفتر 50 برگ 80 گرمی (تاریخ درج: 1396/10/13)
  توسعه روشنايي معابر پراکنده سطح شهر ياسوج(٩٤٥٠٢٣٧) (تاریخ درج: 1396/10/11)
  توسعه روشنايي معابر سرآبتاوه (٩٤٥٠١٤٥) (تاریخ درج: 1396/10/11)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (مسکن مهر دهدشت) (تاریخ درج: 1396/10/09)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(برد پهن حبيب اله و تلخدان955061) (تاریخ درج: 1396/10/06)
 TOUمطالعه و شناسایی مشترکین توانیر و ارائه طرح اجرایی (شناور سازی ساعت پیک) در فاز اول با شرح خدمات پیوست در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/05)
 طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای کار هوشمندسازی و اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمانهای ستاد شرکت توزیع برق و ساختمان مهمانسرا (تاریخ درج: 1396/10/05)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي روستا هاي دربيد جوکار و چهار انجک مارگون و روستاي کلاغ خورده عليا و سفلي(سرقتي)9650164 (تاریخ درج: 1396/10/04)
 بهره برداری- تعمیرات ونگهداری خط گرم-بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/03)
 استعلام بهاء تو سعه و احداث روستایی شهرک الغدیر شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/10/02)
  تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا (٩٥٥٠١٢)-توسعه و احداث روستایی-چنارستان سفلی(965053) (تاریخ درج: 1396/09/29)
 تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث شهری زمين های واگذاري فرمانداري ٩٦٥٠٠١٢ (تاریخ درج: 1396/09/29)
« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »