مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [4]   [2] [1] بعدی »
 طراحي و اجراي پروژه هوشمندسازي موتورخانه و تاسيسات گرمايشي ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پيوست (تاریخ درج: 1396/06/21)
 طراحی و اجرای پروژه هوشمند سازی موتور خانه و تاسیسات گرمایشی ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پیوست (تاریخ درج: 1396/06/20)
 مطالعه و شناسایی طرح TOU توانیر (شناور سازی ساعت پیک )در فاز اول با شرح دخدمات پیوست .تعداد مشترکین 230000 (تاریخ درج: 1396/06/20)
 مطالعه و شناسايي مشترکين طرح tou توانير(شناور سازي ساعت پيک)در فاز اول با شرح خدمات پيوست تعداد مشترکين 230000 (تاریخ درج: 1396/06/14)
 مطالعه و شناسايي مشترکين طرح tou توانير(شناور سازي ساعت پيک)در فاز اول با شرح خدمات پيوست تعداد مشترکين 230000 (تاریخ درج: 1396/06/14)
 طراحي و اجراي پروژه هوشمندسازي موتورخانه و تاسيسات گرمايشي ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پيوست (تاریخ درج: 1396/06/14)
 مزاید فروش انواع اجناس اسقاطی و راکد شبکه (تاریخ درج: 1396/06/13)
 آگهی اصلاح و تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ناحیه کهگیلویهدنا و حومه (تاریخ درج: 1396/06/09)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ناحیه کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی و حومه (تاریخ درج: 1396/06/09)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شبکه برق روستایی مارگون سقاوه 9450203 (تاریخ درج: 1396/06/08)
 استعلام بها تست و تعویض کنتورهای دیماند ناحیه کهگیلویه  (تاریخ درج: 1396/06/06)
 استعلام بهاء ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری درآمد شامل فروش انشعاب و انرژی و ثبت وصولیهای و رفع مغایرت های حسابهای مشترکین ، پیگیری وجوه حاصل از فروش انرژی در کلیه بانکها و واریز به حسابهای رابط به شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویرا (تاریخ درج: 1396/06/04)
 ارائه خدمات و فعالیت های لازم و مرتبط با حسابداری درآمد شامل فروش انشعاب و انرژی و ثبت وصولیهای و رفع مغایرت های حسابهای مشترکین ، پیگیری وجوه حاصل از فروش انرژی در کلیه بانکها و واریز به حسابهای رابط به شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد و تفکیک ا (تاریخ درج: 1396/05/31)
 توسعه و احداث روستايي توسعه و احداث برق شهري شرف آباد سفلي جاده نرسيده به قبرستان(9450334)- توسعه و احداث برق شهري شهرک شهرداري انقلاب 12 (تاریخ درج: 1396/05/31)
 توسعه و احداث گلزار شهداء روستاي يوسف آبادمختار(9350177)- اصلاح بهينه سازي جاده مختار زردک آقاي فرجي(955066)- روستاي ده بزرگ فيروز آباد (9650057) - روستاي علي آباد امامزاده مختار (9450251 (تاریخ درج: 1396/05/31)
 استعلام بهاء جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/05/31)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - روستای میر علی بخش (تاریخ درج: 1396/05/30)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - خیابان بنیاد شهید (تاریخ درج: 1396/05/30)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی گچساران (ضعف ولتاژ) پازنان  (تاریخ درج: 1396/05/29)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت  (تاریخ درج: 1396/05/28)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ناحیه بویراحمد و دنا و حومه (تاریخ درج: 1396/05/28)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت و حومه (تاریخ درج: 1396/05/28)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 33 کیلوولت روغنی و خرید 3 دستگاه پست پد مونتد KVA گازی روغنی 33 کیلوولت (تاریخ درج: 1396/05/25)
 - اصلاح و بهینه سازی شهری گچساران نقاط مختلف شهری 951030 (تاریخ درج: 1396/05/25)
 توسعه و بهبود زیرساخت -قدرت مانور ضلع جنوبی تونل پاتاوه (تاریخ درج: 1396/05/23)
 توسعه و بهوبود زیرساخت قدرت مانور ورودی شهر 9650049 (تاریخ درج: 1396/05/23)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع قبوض برق ناحیه بهمئی (تاریخ درج: 1396/05/17)
 توسعه و احداث سروک غدیر3-شهرک الغدیر علی آّباد (تاریخ درج: 1396/05/14)
 اصلاح و بهینه سازی روستای گوشه 955006 (تاریخ درج: 1396/05/14)
 - مارگون تقدس نیا 945062- ابوذر 4 - 955095- مادوان خیابان سید الشهداء 955092 راهنمایی میدان شهید فهمیده 95501 (تاریخ درج: 1396/05/07)
 آگهی مناقصه فراخوان ارزیابی وانتخاب مشاور کاهش تلفات  (تاریخ درج: 1396/05/04)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه (تقاطع کمربندی دوم و کوچه شهید دولنخواه شماره دستور کار 96702 ، روستای کلات دشمن زیاری شماره دستور کار 96701 و روستای سادات مشهدی به شماره دستور کار 96707) (تاریخ درج: 1396/04/27)
 اصلاح و بهینه سازی شهری تقویت ولتاژ شهری شرف آباد-کوی آزادگان9450127 (تاریخ درج: 1396/04/19)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی (تاریخ درج: 1396/04/18)
 توسعه واحداث نقاط روستايي ضعف ولتاژ روستاي بلدان چرام و منطقه توگبري چرام (تاریخ درج: 1396/04/17)
 توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه (ایدنک )دستور کار 96708 (تاریخ درج: 1396/04/14)
 توسعه واحداث شهری نقاط پراکنده شهرستان کهگیلویه (لنده شهرک سرآسیاب شماره دستور کار 96706، لنده بین شهرک بهاران و شهر لنده شماره دستور کار 96709)  (تاریخ درج: 1396/04/14)
 خرید دستگاه تست کنتورهای سه فاز و تکفاز دیجیتالی و مکانیکی (تاریخ درج: 1396/04/14)
 خرید اتوترانس 24kv با افزایش 10% ولتاژ و شدت جریان 250A باتب چنجر پنج پله (تاریخ درج: 1396/04/14)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه بویراحمد و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه دنا و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه گچساران و باشتو نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه کهگیلویه ، چرام و لنده و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه بهمئی و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 تعمیرات ترانس ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1396/03/31)
 تعمیرات ترانس ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/03/31)
 واگذاری کار تامین رانندگان خودرو سبک و سنگین  (تاریخ درج: 1396/03/29)
 توسعه برقرسانی روستای جدید حسن آباد سقاوه (تاریخ درج: 1396/03/16)
 استعلام بهادستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی ستاد شرکت برق در شش (6) طبقه با متراژتقریبی 4128 متر مربع (تاریخ درج: 1396/03/14)
 توسعه برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 5  (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 6  (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 7 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 8 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 9 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 10 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر شهرک ولایت یاسوج فاز4 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران شهرک بعثت فاز6 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 7 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 8 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 9 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 10 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 11 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 12 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 13 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 14 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 15 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 16 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 17 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 استعلام بها خرید انواع تابلو زیر ترانس  (تاریخ درج: 1396/03/10)
« قبلی [4]   [2] [1] بعدی »