[سامانه ستاد مناقصات]

مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »
 خرید تعداد 14000 جلد دفتر 50 برگ 80 گرمی (تاریخ درج: 1396/10/13)
  توسعه روشنايي معابر پراکنده سطح شهر ياسوج(٩٤٥٠٢٣٧) (تاریخ درج: 1396/10/11)
  توسعه روشنايي معابر سرآبتاوه (٩٤٥٠١٤٥) (تاریخ درج: 1396/10/11)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (مسکن مهر دهدشت) (تاریخ درج: 1396/10/09)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(برد پهن حبيب اله و تلخدان955061) (تاریخ درج: 1396/10/06)
 TOUمطالعه و شناسایی مشترکین توانیر و ارائه طرح اجرایی (شناور سازی ساعت پیک) در فاز اول با شرح خدمات پیوست در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/05)
 طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای کار هوشمندسازی و اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمانهای ستاد شرکت توزیع برق و ساختمان مهمانسرا (تاریخ درج: 1396/10/05)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي روستا هاي دربيد جوکار و چهار انجک مارگون و روستاي کلاغ خورده عليا و سفلي(سرقتي)9650164 (تاریخ درج: 1396/10/04)
 بهره برداری- تعمیرات ونگهداری خط گرم-بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/03)
 استعلام بهاء تو سعه و احداث روستایی شهرک الغدیر شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/10/02)
  تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا (٩٥٥٠١٢)-توسعه و احداث روستایی-چنارستان سفلی(965053) (تاریخ درج: 1396/09/29)
 تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث شهری زمين های واگذاري فرمانداري ٩٦٥٠٠١٢ (تاریخ درج: 1396/09/29)
 مناقصه برقرسانی به روستای تنگ ارزن بابا حاجی-بخش پاتاوه-دنا« عمرانی -توانیری » (تاریخ درج: 1396/09/29)
 مناقصه برقرسانی به روستاهای(احمد آباد وزگ)-(علی آباد-وزگ)مرکزی-بویراحمد« عمرانی-توانیری» (تاریخ درج: 1396/09/29)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، گچساران ، لیشتر ، تنگ درک ، خشاب رامش - دستور کار 961085 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، باشت منطقه عشایر نشین پشت کوه - دستور کار 962031 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای دمکوه باشت - دستور کار 942046 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای پر مشکویلی - دستور کار 951029 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 تجدید مناقصه عملیات توسعه بهبود زير ساخت - قدرت مانور ضلع جنوبي تونل پاتاوه 940324 (امانی-پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/09/22)
 برقرسانی به روستاهای)خرون راه-سرکوه تنگ تامرادی(بخش سپیدار-برقرسانی به روستاهای)عباس آباد-دلی رچ( بخش لوداب- (تاریخ درج: 1396/09/21)
 - اصلاح وبهينه سازي روستایی)روستاي پوله و لعل مينا و سر بيشه و دره (تاریخ درج: 1396/09/21)
 استعلام بهائ توسعه و احداث روستایی (روستای سرکور دشمن زیاری) (تاریخ درج: 1396/09/20)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج (بلوار ارم آقای صداقت) دستور کار 950027 (تاریخ درج: 1396/08/30)
 تجدید استعلام بهاء تست و تعویض انشعابات دیماندی نواحی بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1396/08/30)
 خرید ورق عرشه گالوانیزه (تاریخ درج: 1396/08/29)
 تجدید استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/08/29)
  تجدید استعلام بهاء جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1396/08/27)
 تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری اتحادیه خواربارفروشان9550212(امانی پیمانی) (تاریخ درج: 1396/08/25)
 توسعه و بهبود زیرساخت-قدرت مانور ضلع جنوبی تونل پاتاوه940324(امانی پیمانی) (تاریخ درج: 1396/08/25)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (روشنایی دهدشت و حومه 95501115) (تاریخ درج: 1396/08/17)
 توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا ( ۹٥٥۰۱۲ ) - چنارستان سفلی965053 (تاریخ درج: 1396/08/13)
 توسعه واحداث شهري زمين هاي واگذاري فرمانداري 965001 (تاریخ درج: 1396/08/13)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - نقاط مختلف گچساران دستور کار 941147 (تاریخ درج: 1396/08/10)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( شبکه متوسط روستاهای امیرالمؤمنین - بویری - کوشک فیلگاه ) (تاریخ درج: 1396/08/10)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - روستاهای حاج قلندر و غورک علیا پشت کوه (تاریخ درج: 1396/08/10)
 تجدیداستعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج (بلوار ارم آقای صداقت) دستور کار 950027 (تاریخ درج: 1396/08/10)
 استعلام بهاء نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/08/09)
 استعلام بهاء تست و تعویض انشعابات دیماندی نواحی بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1396/08/09)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه (تقویت ولتاژ) دستور کار 950333 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1396/08/08)
 استعلام بهاء جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1396/08/07)
 ( توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا ( 955012 (تاریخ درج: 1396/08/01)
 توسعه و احداث شهری-اتحادیه خواربارفروشان 9550212 (تاریخ درج: 1396/07/27)
 استعلام بهاء اصلاح و بهنه سازی کاهش تلفات تراب وسطی-گلگله پهنو بویری فیلگاه 32-8) (تاریخ درج: 1396/07/23)
 استلام بهاء توسعه و احداث روستایی (روستاهای حومه دهدشت تک پایه) (تاریخ درج: 1396/07/22)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - نقاط مختلف گچساران دستور کار 941147 (تاریخ درج: 1396/07/22)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( شبکه متوسط روستاهای امیرالمؤمنین - بویری - کوشک فیلگاه ) (تاریخ درج: 1396/07/22)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج (بلوار ارم آقای صداقت) دستور کار 950027 (تاریخ درج: 1396/07/22)
 استعلام بهاء پروژه جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه بویراحمد  (تاریخ درج: 1396/07/15)
 استعلام بهاء اصلاح وبهينه سازي روستايي- گچساران - روستاي امامزاده جعفر ( ٩٤١٠٤ (تاریخ درج: 1396/07/15)
 اصلاح و بهینه سازی شهری از پمپ تا فلکه کوثر – دستور کار 940313 ( امانی - پیمانی ) ، اصلاح و بهینه سازی شهری ( ضعف ولتاژ ) شهر سی سخت – دستور کار 960318 ( امانی - پیمانی ) ، توسعه و احداث شهری ( سی سخت حسین آباد و سیل بند ) – دستور کار 950306 ( امان (تاریخ درج: 1396/07/06)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شهری پاتاوه (تقویت ولتاژ) دستور کار 950333 (امانی-پیمانی) (تاریخ درج: 1396/07/06)
 توسعه‎ ‎و احداث‎ ‎روستايي-‏‎ ‎ضعف ولتاژ روستاي‎ ‎علي‎ ‎اباد‎ ‎‏٩٤٥٠١٩٣‏  (تاریخ درج: 1396/07/02)
 ‎اصلاح‎ ‎وبھينه‎ ‎سازي‎ ‎روستايي گوشه‎ ‎امزاده‎ ‎شاه‎ ‎قاسم‎ (تاریخ درج: 1396/07/01)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات شهر یاسوج خیابان 13 آبان بلوار کاشانی و طالقانی امانی -پیمانی (تاریخ درج: 1396/07/01)
 1- خرید و نصب 2 دستگاه بالابر تلسکوپی مفصلی حداقل 16 تا 17 متری به روی کامیونت هشت تن ایسوز با کف کش و آهن کشی مناسب با نظر خریدار2-خرید و نصب یک دستگاه جرثقیل حداقل 8 تن وینچ دار با قابلیت نصب بروی کامیون بنز 1921 و کف کشی و آهن کشی مناسب با نظر خریدا (تاریخ درج: 1396/07/01)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت و حومه (تاریخ درج: 1396/06/28)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت (تاریخ درج: 1396/06/28)
 توسعه و بهبود زیرساخت-قدرت مانور پست مختار (تاریخ درج: 1396/06/28)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کتهش تلفات شهر لنده (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1396/06/28)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات شهر باشت -خیابان اصلی میدان مشک تا میدان خروجی(امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1396/06/28)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و احداث روستای کنده گوراب فاز 5 پیچاب باشت ( پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/06/28)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات شهر دهدشت میدان مرکزی شهر و خیابان شریعتی* امانی -پیمانی  (تاریخ درج: 1396/06/28)
 مناقصه اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات شهر گچساران اسلام آباد محله سادات *امانی- پیمانی (تاریخ درج: 1396/06/28)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - روستاهای حاج قلندر و غورک علیاء پشت گوه  (تاریخ درج: 1396/06/26)
 طراحي و اجراي پروژه هوشمندسازي موتورخانه و تاسيسات گرمايشي ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پيوست (تاریخ درج: 1396/06/21)
 طراحی و اجرای پروژه هوشمند سازی موتور خانه و تاسیسات گرمایشی ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پیوست (تاریخ درج: 1396/06/20)
 مطالعه و شناسایی طرح TOU توانیر (شناور سازی ساعت پیک )در فاز اول با شرح دخدمات پیوست .تعداد مشترکین 230000 (تاریخ درج: 1396/06/20)
 مطالعه و شناسايي مشترکين طرح tou توانير(شناور سازي ساعت پيک)در فاز اول با شرح خدمات پيوست تعداد مشترکين 230000 (تاریخ درج: 1396/06/14)
 مطالعه و شناسايي مشترکين طرح tou توانير(شناور سازي ساعت پيک)در فاز اول با شرح خدمات پيوست تعداد مشترکين 230000 (تاریخ درج: 1396/06/14)
 طراحي و اجراي پروژه هوشمندسازي موتورخانه و تاسيسات گرمايشي ساختمان ستاد برابر شرح خدمات پيوست (تاریخ درج: 1396/06/14)
« قبلی [5] [4]   [2] [1] بعدی »