مناقصه ها و مزایده ها

  [2] [1] بعدی »
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه گچساران و باشتو نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه کهگیلویه ، چرام و لنده و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت وتوزیع قبوض برق ناحیه بهمئی و نواحی تابعه (تاریخ درج: 1396/04/11)
 تعمیرات ترانس ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1396/03/31)
 تعمیرات ترانس ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/03/31)
 واگذاری کار تامین رانندگان خودرو سبک و سنگین  (تاریخ درج: 1396/03/29)
 توسعه برقرسانی روستای جدید حسن آباد سقاوه (تاریخ درج: 1396/03/16)
 استعلام بهادستمزد اجرای سقف عرشه فولادی اسکلت فلزی ستاد شرکت برق در شش (6) طبقه با متراژتقریبی 4128 متر مربع (تاریخ درج: 1396/03/14)
 توسعه برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار نفت فاز 18 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 5  (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 6  (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 7 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 8 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 9 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر دهدشت فاز 10 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر شهرک ولایت یاسوج فاز4 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران شهرک بعثت فاز6 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 7 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 8 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 9 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 10 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 11 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 12 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 13 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 14 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 15 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 16 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 برقرسانی به مسکن مهر گچساران بلوار بعثت فاز 17 (تاریخ درج: 1396/03/13)
 استعلام بها خرید انواع تابلو زیر ترانس  (تاریخ درج: 1396/03/10)
 توسعه و احداث نقاط مختلف شهری گچساران(95445) (تاریخ درج: 1396/03/06)
 استعلام استقرار سیستم مدیریت انرژی وبازرسی انرژی ادارات  (تاریخ درج: 1396/03/03)
 اصلاح و بهینه سازی سرتنگ جوکار ضرغامی-یوسف آباد مختار-جاده مختار زردک (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث شهری-خدمات درمانی (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث شهری- شرف آباد-شهرک امام حسین-شهداء 2 -جلیل فر (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث روستایی سر رود جنوبی (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث برق روستایی پراکنده کاکان-جدول غوره-گوشه (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و بهبود زيرساخت-قدرت مانور دومداره مهريان (تاریخ درج: 1396/03/02)
 اصلاح و بهينه تقويت ولتاژ سرابتاوه خليج فارس (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث نقاط مختلف روستایی(95441) (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث نقاط مختلف روستایی(95444) (تاریخ درج: 1396/03/02)
 توسعه و احداث نقاط مختلف شهری گچساران(95446) (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام بهابرداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پست های توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده امورهای بویراحمد - دنا - گچساران – باشت (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام تهیه بانک اطلاعاتی صنایع بالای 200 کیلو وات وجلب مشارکت صنایع در برنامه ها و طرحهای کاهش پیک  (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام کاهش پیک (اجرای طرح ذخیره عملیاتی وقطع کاهش بار صتایع ) (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام کاهش پیک بار در بخش کشاورزی (تعرفه 3 الف و3 ب و 3ج ) (تاریخ درج: 1396/03/02)
 استعلام نصب کنتور عادی و دیماندناحیه دنا  (تاریخ درج: 1396/02/27)
 تعمیرات اضطراری ، پیشگیرانه ، توسعه و اصلاح شبکه به روش خط گرم در ناحیه بهمئی (تاریخ درج: 1396/02/23)
 تجدید استعلام بهاء وصول مطالبات ( قطع و وصل ) انشعابات عادی و دیماند ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1396/02/19)
 توسعه و احداث شهري تقويت ولتاژ9450273 (تاریخ درج: 1396/02/17)
 آگهی فراخوان ارزیابی تشخیص صلاحیت انتخاب مشاور در انجام خدمات تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی ستاد شرکت (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی اداری بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی اداری کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری کهگیلویه ، چرام ، لنده و بهمئی (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی اداری گچساران و باشت (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری کار نیروهای خدماتی غیر اداری گچساران و باشت (تاریخ درج: 1396/02/17)
 مزایده فروش سیم مسی و آلومینیوم اسقاطی (تاریخ درج: 1396/02/16)
 تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت اطلاعات شبکه فشار متوسط ، ضعیف پستهای توزیع و اشتراکهای دیماندی و غیر دیماندی در محدوده نواحی کهگیلویه و چرام و روستاهای بویراحمد و دنا بهمراه کارشناس بروز رسان مستقر در امورها و کارشناس مستقر در ستاد شرکت توزیع نیرو (تاریخ درج: 1396/02/16)
 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث ضعف ولتاژ نقاط مختلف شهر یاسوج (تاریخ درج: 1396/02/16)
 تجدید استعلام بهاء تست و تعویض کنتور دیماند ناحیه گچساران و باشت  (تاریخ درج: 1396/02/16)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات ناحیه بویراحمد ودنا (تاریخ درج: 1396/02/09)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کلیه عملیات مربوط به اتفاقات ناحیه کهگیلویه  (تاریخ درج: 1396/02/09)
 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات مشاوره ای و طراحی پروژه ها در محدوده کاری شرکت توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1396/02/09)
  [2] [1] بعدی »