مناقصه ها و مزایده ها

« قبلی [3] [2]  
  اصلاح وبهينه سازي روستایی)روستاي پوله و لعل مينا و سر بيشه و دره (تاریخ درج: 1396/9/21 )
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 105 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 20 کیلوولت روغنی و خرید 295 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز نرمال 33 کیلوولت روغنی کیلوولت  (تاریخ درج: 1396/11/29)
 استعلام بهاء توسعه و بهبود زیر ساخت –قدرت مانور (خطدو مداره سه راهی تنگ پیرزال تا کلایه) (تاریخ درج: 1396/11/28)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه و احداث شهری گچساران انتهای بلوار بعثت (امانی - پیمانی) (تاریخ درج: 1396/11/28)
 استعلام بهاء تعویض ، تست ، نصب، (کنتور)، وصول مطالبات و جمع آوری برق های غیر مجاز لنده (تاریخ درج: 1396/11/25)
 استعلام بها توسعه و احداث روستایی گچساران - روستاهای مختلف شماره طرح 961010- (امانی - پیمانی)از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/24)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم ، سیم روکشدار و کابل خود نگهدار (تاریخ درج: 1396/11/23)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- کاهش تلفات کوشک برآفتاب96535-تل زری945078-دستگرد96534(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای گراب دیشموک955058-ایدنک فاز2(955091)-(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای بوای علیا96547-بلوط بنگاه 96542-سرکوه راک 96543(دهدشت) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستای قلعه بمبی لیکک 937048(لیکک) (تاریخ درج: 1396/11/21)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای نده 940319-روستاهای دنا 940335-بنستان 950334- تنگ رواق 940372(دنا) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- اصلاح شبکه سیم به کابل (گچساران) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 استعلام بهاء توسعه روشنایی معابر سرود جنوبی (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای -سررود شمالی(9650005)-روستای شهنیز(9450245)- هادی آّباد دمچنار(9350231)- (بویراحمد) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای پراکنده روستایی 9650022-روستای دهنو 955026-شهرک ولایت9450293(بویراحمد) (تاریخ درج: 1396/11/18)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – جنب کمیته امداد – شماره طرح 942030 ( امانی- پیمانی ) ، اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – خیابان اصلی - روبروی کمیته امداد – شماره طرح 952036 ( امانی- پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338 -از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای سرتنگ توت نده (خزمیان) شماره طرح 960320-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/17)
 تجدید توسعه و احداث نقاط مختلف شهری گچساران  (تاریخ درج: 1396/11/15)
 فروش اجناس اسقاطی (تاریخ درج: 1396/11/14)
 تجدید توسعه و احداث شهری گچساران -نقاط مختلف شهری 961009 (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار یاسوج (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار گچساران (تاریخ درج: 1396/11/10)
 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/11/10)
 استعلم بهاء انجام خدمات مشاوره در زمینه های فتوولتائیک و احداث نیروگاهای خورشیدی و انرزیهای تجدیدپذیر (تاریخ درج: 1396/11/08)
 نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد (تاریخ درج: 1396/11/07)
 استعلام بهاء تابلو روشنایی معابر با مشخصات پیوست (تاریخ درج: 1396/11/04)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای شهرک الغدیر و چشمه چنار شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/02)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای بیلوخر شماره طرح 9450232-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/11/02)
 استعلام بهاء نصب ، تست و تعویض کنتور عادی و جمع آوری برق های غیر مجاز ناحیه چرام (تاریخ درج: 1396/10/25)
 استعلام بهاء دستمزد اجرای اسکلت ساختمان برق لنده (پی+ستون+سقف) در یک طبقه با نظر و نظارت کارفرما (تاریخ درج: 1396/10/20)
 اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت « ضعف ولتاژ » روستای سرآببیز بیدستان و جعفر آباد – شماره طرح 962021 ( امانی – پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/10/20)
 استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای کوشک و تنگاری دشتروم شماره طرح 9650128(امانی - پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/10/16)
 تجدید استعلام بهاء نقاط لیکک (ضعف ولتاژ و تک پایه شهری لیکک) (تاریخ درج: 1396/10/16)
 خرید تعداد 14000 جلد دفتر 50 برگ 80 گرمی (تاریخ درج: 1396/10/13)
  توسعه روشنايي معابر پراکنده سطح شهر ياسوج(٩٤٥٠٢٣٧) (تاریخ درج: 1396/10/11)
  توسعه روشنايي معابر سرآبتاوه (٩٤٥٠١٤٥) (تاریخ درج: 1396/10/11)
 تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (مسکن مهر دهدشت) (تاریخ درج: 1396/10/09)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي(برد پهن حبيب اله و تلخدان955061) (تاریخ درج: 1396/10/06)
 TOUمطالعه و شناسایی مشترکین توانیر و ارائه طرح اجرایی (شناور سازی ساعت پیک) در فاز اول با شرح خدمات پیوست در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/05)
 طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای کار هوشمندسازی و اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمانهای ستاد شرکت توزیع برق و ساختمان مهمانسرا (تاریخ درج: 1396/10/05)
 اصلاح وبهينه سازي روستايي روستا هاي دربيد جوکار و چهار انجک مارگون و روستاي کلاغ خورده عليا و سفلي(سرقتي)9650164 (تاریخ درج: 1396/10/04)
 بهره برداری- تعمیرات ونگهداری خط گرم-بویراحمد (تاریخ درج: 1396/10/03)
 استعلام بهاء تو سعه و احداث روستایی شهرک الغدیر شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی (تاریخ درج: 1396/10/02)
  تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا (٩٥٥٠١٢)-توسعه و احداث روستایی-چنارستان سفلی(965053) (تاریخ درج: 1396/09/29)
 تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث شهری زمين های واگذاري فرمانداري ٩٦٥٠٠١٢ (تاریخ درج: 1396/09/29)
 مناقصه برقرسانی به روستای تنگ ارزن بابا حاجی-بخش پاتاوه-دنا« عمرانی -توانیری » (تاریخ درج: 1396/09/29)
 مناقصه برقرسانی به روستاهای(احمد آباد وزگ)-(علی آباد-وزگ)مرکزی-بویراحمد« عمرانی-توانیری» (تاریخ درج: 1396/09/29)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، گچساران ، لیشتر ، تنگ درک ، خشاب رامش - دستور کار 961085 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، باشت منطقه عشایر نشین پشت کوه - دستور کار 962031 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای دمکوه باشت - دستور کار 942046 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، روستای پر مشکویلی - دستور کار 951029 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری (تاریخ درج: 1396/09/22)
 تجدید مناقصه عملیات توسعه بهبود زير ساخت - قدرت مانور ضلع جنوبي تونل پاتاوه 940324 (امانی-پیمانی ) (تاریخ درج: 1396/09/22)
 برقرسانی به روستاهای)خرون راه-سرکوه تنگ تامرادی(بخش سپیدار-برقرسانی به روستاهای)عباس آباد-دلی رچ( بخش لوداب- (تاریخ درج: 1396/09/21)
 - اصلاح وبهينه سازي روستایی)روستاي پوله و لعل مينا و سر بيشه و دره (تاریخ درج: 1396/09/21)
 استعلام بهائ توسعه و احداث روستایی (روستای سرکور دشمن زیاری) (تاریخ درج: 1396/09/20)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج (بلوار ارم آقای صداقت) دستور کار 950027 (تاریخ درج: 1396/08/30)
 تجدید استعلام بهاء تست و تعویض انشعابات دیماندی نواحی بویراحمد و دنا (تاریخ درج: 1396/08/30)
 خرید ورق عرشه گالوانیزه (تاریخ درج: 1396/08/29)
 تجدید استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه (تاریخ درج: 1396/08/29)
  تجدید استعلام بهاء جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران (تاریخ درج: 1396/08/27)
 تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری اتحادیه خواربارفروشان9550212(امانی پیمانی) (تاریخ درج: 1396/08/25)
 توسعه و بهبود زیرساخت-قدرت مانور ضلع جنوبی تونل پاتاوه940324(امانی پیمانی) (تاریخ درج: 1396/08/25)
 استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (روشنایی دهدشت و حومه 95501115) (تاریخ درج: 1396/08/17)
 توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا ( ۹٥٥۰۱۲ ) - چنارستان سفلی965053 (تاریخ درج: 1396/08/13)
 توسعه واحداث شهري زمين هاي واگذاري فرمانداري 965001 (تاریخ درج: 1396/08/13)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - نقاط مختلف گچساران دستور کار 941147 (تاریخ درج: 1396/08/10)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستایی ( شبکه متوسط روستاهای امیرالمؤمنین - بویری - کوشک فیلگاه ) (تاریخ درج: 1396/08/10)
 تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت - روستاهای حاج قلندر و غورک علیا پشت کوه (تاریخ درج: 1396/08/10)
« قبلی [3] [2]