مناقصه برقرسانی به روستای تنگ ارزن بابا حاجی-بخش پاتاوه-دنا« عمرانی -توانیری »

شماره: ع-5-96
موضوع:
سپرده (ریال): 391000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/2 لغایت 96/10/6
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/17
روزنامه های درج آگهی: طلوع استانی
تاریخ درج: 1396/09/29